Allmänna villkor

Senast uppdaterad 2022-02-23

Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen. Genom användning eller nedladdning av material eller beställning av tjänster från denna webbplats accepterar du de villkor som anges nedan.  Vi kan ändra villkoren för webbplatsen och du uppmanas därför att löpande informera dig om från tid till annan gällande villkor för webbplatsen. Om du inte accepterar dessa villkor ber vi dig att inte nyttja webbplatsen.  

Äganderätt till information och material

Såvida annat inte framgår av dessa Allmänna villkor är all information och allt material tillgänglig på denna webbplats vår egendom och otillåtet användande bryter mot detta avtal samt gällande svensk och internationell lagstiftning. Alla rättigheter som inte uttryckligen upplåts enligt dessa Allmänna villkor är förbehållna oss.

Medlemskap

Vårt medlemskap Finding Family Together - gemenskapen för DNA-släktforskare är en prenumerationstjänst, där du kan välja månadsabonnemang utan bindningstid, kvartalsabonnemang med en bindningstid om 3 månader eller årsabonnemang där bindningstiden är 12 månader. Du kan avbryta den närsomhelst. Vid uppsägning stängs ditt medlemskap av vid slutet av innevarande period. Ingen återbetalning sker utan din inbetalade abonnemangsavgift är förbrukad. Du godkänner att du är ekonomiskt ansvarig för köp som görs av dig eller någon som agerar på dina vägnar via webbplatsen. Medlemskapet är personligt och får inte delas med någon annan. Att göra det leder till omedelbar avstängning utan återbetalning av redan inbetald medlemsavgift.

Varumärken

Såvida annat inte framgår av dessa Allmänna villkor får varumärken (Christina Sagersten, Finding Family Together, FFT Live)  på webbplatsen endast användas efter skriftligt godkännande från oss.  Såvida annat inte uttryckligen medges i dessa Allmänna villkor eller annat skriftligen avtalas, upplåts inte genom denna webbplats någon licens, nyttjanderätt eller annan rättighet till patent, varumärken eller upphovsrättsligt skyddat material som tillhör oss eller annan.

Länkar till andra webbplatser

För att göra denna webbplats så serviceinriktad som möjligt kan vi komma att inkludera länkar till andra webbplatser på Internet. Dessa webbplatser ägs och drivs av andra parter och vi lämnar inga som helst garantier och är inte ansvariga för tillgängligheten till eller innehållet i sådana webbplatser. En länk från vår webbplats är inte någon indikation på att vi står bakom sådan tredje part eller dess webbplats.

Information som lämnas till oss

Alla synpunkter, information, kommentarer, material och liknande som skickas till oss genom eller på annat sätt hänförlig till denna webbplats utanför särskilda uppdrag skall anses vara konfidentiell och vår egendom. Genom att skicka sådan information till oss överlåter du kostnadsfritt äganderätten till sådant material och medger att vi kostnadsfritt kan använda sådan information på sätt som vi önskar även i kommersiellt syfte.

Friskrivning

Varken vi eller våra anställda, agenter, distributörer, samarbetspartners och liknande är ansvariga för skada eller förlust hänförlig till information på denna webbplats. Du kan således inte framställa några som helst krav gentemot oss för innehållet på denna webbplats. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Allmänna villkor utan föregående meddelande. Du är ansvarig för att löpande kontrollera dessa villkor som är gällande för dig när du använder webbplatsen. Vi gör allt vi kan för att hålla webbplatsen igång utan avbrott. Vi ansvarar dock inte för, och kommer inte att hållas ansvarig för, om webbplatsen skulle vara otillgänglig på grund av tekniska problem bortom vår kontroll.

Restriktioner

Du får ladda ner information från vår webbplats för ditt eget personliga bruk men inte använda det i något kommersiellt syfte, som t.ex. vidareförsäljning eller inom kommersiell verksamhet. Misstanke om otillåten användning av denna webbplats, kopiering eller plagiat innebär direkt avstängning från tjänsten utan återbetalning. Ärendet lämnas till advokat för vidare process med eventuellt yrkande på skadestånd.

Upphörande av access/avtal

Vi äger efter eget gottfinnande säga upp eller stänga av din tillgång till hela eller delar av denna webbplats oavsett anledning. Om avtal med dig sägs upp eller annars upphör att gälla så skall restriktionerna gällande användandet av denna webbplats och ovannämnda friskrivning samt regler om lagval och tvistlösning enligt nedan fortsätta att gälla trots att övriga delar av avtalet upphör att gälla.

Lagval och tvistlösning

Eventuella tvister sker i svensk rättegång och enligt svensk lag.

Integritetspolicy

Läs mer om vår integritetspolicy here.

Cookie Policy

Läs mer om vår Cookie Policy here.

Copyright @ FindingFamily/Modi AB 2022 findingfamily. All rights reserved

findingfamily - Powered By Zenler